Ski instruktor - Dejan Filipović - Časovi skijanja - Biografija

Dejan Filipović, master profesor za sport i fizičko vaspitanje i
licencirani instruktor skijanja "Tvoj Ski Učitelj".

Profesionalnom obukom skijanja bavi se još od 2010. i od tada sa velikim uspehom prenosi veliko iskustvo kako na mladje tako i na odrasle polaznike.

Kao licencirani instruktor skijanja i visoko obrazovani stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom, primenjuje pre svega pedagoški pristup u radu.

Aktivno učestvuje u unapredjenju dečijeg sporta, predstavljajući ga kao igru i zabavu sa velikim zdravstvenim i vaspitnim potencijalom.

Upravo je to ono čime je stekao veliku podršku i preporuke mnogih polaznika.
Epitet dobrog instruktora skijanja stekao je svojim predanim radom, koristeći najnovije metode učenja i usavršavanja tehnika skijanja.

Do sada je preko 4000 polaznika obučeno, a svakom od polaznika se posvećuje jednaka pažnja, nezavisno od toga da li se program odvija individualno ili grupno. Zadovoljni polaznici mnogo više govore o uspehu rada i jedinstvenom načinu na koji se program odvija u školi skijanja.

Besplatni saveti su još jedan od razloga zbog kojih Dejan Filipović dobija preporuke. Pored veoma korisnih saveta vezanih za samo skijanje, i pravi izbor adekvatne opreme, polaznici dobijaju i svakodnevne savete o stanju na stazama.

Svoju karijeru je započeo kao profesor u školama sporta gde je vodio školske kampove skijanja mladjeg i starijeg školskog uzrasta. Skijanjem se bavi od malih nogu, a ljubav prema tom sportu je upravo i bila najveći razlog da svoj metod rada i znanje primeni u školi skijanja Kopaonik.

Dejan Filipović je rodjen u Kragujevcu gde je završio osnovnu i srednju školu.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja završava u Beogradu.
Master studije je sa najvišom ocenom završio na istom fakultetu,
gde je svoju master tezu odbranio 2012. godine.

Dejan Filipović se specijalizirao za rad sa decom predškolskog i mladjeg školskog uzrasta gde dolazi do izražaja njegova sposobnost da prenese prave vrednosti sportskog načina života.

Ski instruktor